home
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
telefon: 597 092 908

Ateliér volné grafiky
Ateliér obalový a knižní design
Ateliér grafického designu
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Eliška Čabalová

vyučující
studenti
absolventi
akce

 

Anotace ateliéru obalový a knižní design

Studijní obor Obalový a knižní design je zaměřen na práci s myšlenkou, s textem, s obrazem a na vlastní uměleckou tvorbu s přesahem do volného umění. Široký rozsah výtvarných aktivit umožňuje studentům během bakalářského studijního programu najít vlastní užší specializaci, ve které mohou pokračovat v magisterském programu.

Výtvarný program nabízí studium knižní tvorby zaměřené na polygrafický průmysl. Předpokladem je poznání klasických i experimentálních grafických technik a počítačových programů, s důrazem na kreativní kresbu, jež souvisí s tvorbou ilustrace a autorských knih. Tvorba obalu a prostorových realizací prochází napříč studiem a knižní tvorbu obohacuje o netradiční způsob nazírání na knihu. Základními médii, s nimiž studenti pracují je papír a lepenka ve všech svých modifikacích. Vedle důrazu na vlastní kreativitu jsou na posluchače kladeny požadavky na profesionální poznání řemeslných dovedností a zvládnutí technologií.