home
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
telefon: 597 092 908

Ateliér sochařství
Vedoucí ateliéru: Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.

vyučující
fotogalerie diplomových a bakalářských prací
akce, plenéry
studenti a absolventi
výstavy

 

Anotace ateliéru sochařství

Škola spočívá v poznávání sochařských principů, používaných odnepaměti. Studium ať prakticky řemeslně technologické tak i teoretické v různých dějinných souvislostech považuji za nezbytnost.

Vím o problémech velké zátěže a někdy až bezvýchodném zapletení se do nekonečných problémů a relativnosti všeho. Jde o to, hledajícího mladého člověka někdy rozebrat na součástky a pokusit se ho přivést ke znovuobjevování. Využívá rozumu, citu ale i fyzické síly. Návyky, které do sebe vstřebává jsou mu k dobru tak, aby je v budoucnu používal a byl svobodný ve své sochařské tvorbě. Pečlivé hledání, zpochybňování a nakonec předvedení samotného tvůrčího počinu, by mělo být v té nejpřesvědčivější podobě, jaké je mladý tvůrce schopen.

Sochařské principy jsou limitovány, ale v možnostech jednoho lidského života jsou nevyčerpatelné. Řeč tvaru od pravěku po současnost je tak bohatá a její obsahové monumentální působení je tak nezměrné, že mladý člověk po letech studia může být šťasten, že mu bylo dovoleno si aspoň šáhnout a pokusit se znovu navázat dalším tvarem v jiné asociaci a zapojit se svým snažením, svou špetkou s vírou v naší lidskou a duchovní existenci na naší Zemi.

Marius Kotrba

Pracovní systém sochařství

Systém výuky se léty vyvíjí a mění, stálé ovšem zůstávají 3 hlavní body které se mohou vzájemně prolínat.

  1. studie podle modelu
  2. práce na zadaná témata
  3. vlastní práce

Studie podle modelu

Při této práci se student učí pozorovat a chápat geometrickou podstatu věcí. Snaží se dostat do krve základní principy stavění hmoty zevnitř na povrch a ovládnout tak prostředky ke svobodnému vytváření tvaru, jaký si je člověk schopen představit. Stává se samostatným.

Práce na zadaná témata

Student je nucen povinně reagovat na podněty zvnějšku. Učitel zadá téma a student se pokouší zjistit, zda se i tímto způsobem dokáže dopracovat k novým tvůrčím počinům, které mohou obohatit jeho samého.

Vlastní práce

Od samého začátku studia je kladen důraz na to, aby student hledal a utvářel vlastní osobnost. Přináší své ideje formou kresebných i plastických skic, podporována je co nejširší škála vyjadřovacích prostředků. Formou konzultací s učiteli nachází student empiricky vlastní cestu po celou dobu studia.