home
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
telefon: 597 092 908

Ateliér malby I
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru: doc. Daniel Balabán, akad. malíř

vyučující
studenti
absolventi

 

Anotace ateliéru malby I

Výuka v atelieru malby je zaměřena na porozumění výtvarným jazykům umění od umění starověkého k umění současnému. Studenti si všímají dobových kontextů a souvislostí těchto jazyků. Tyto poznatky promítají do vlastní tvorby. V atelieru se pěstuje dialog nejen výtvarný, ale i dialog o problémech soudobé společnosti, jehož výsledky je možno použít ve výtvarné práci. Studenti a studentky se seznamují se symboly a archetypy v umění, tak jak je objevila psychologie dvacátého století. Na základě kritického myšlení přehodnocují a rozkrývají současné výtvarné a mediální trendy. Kritické myšlení se odvíjí od vlastního názoru, který vzniká ve výtvarném i myšlenkovém dialogu s kantory a spolu-studenty. Jsou pěstovány praktické malířské dovednosti práce s barevným fenoménem na ploše. Od těchto se odvíjí výtvarné přesahy do nových medií.

klec