home
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
telefon: 597 092 908

Ateliér intermediálního umění
Ateliér "Nová média"
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Jiří Surůvka

vyučující
studenti
absolventi
akce

 

Anotace ateliéru "Nová média"

Cílem jednooborového studia je výchova k samostatné umělecké tvorbě a to nejen jazykem klasických výtvarných disciplín, ale především za použití nových médií, které přináší rozvoj vědy a techniky. Konkrétněji jde tedy o formu vytváření uměleckého díla za použití osobního počítače. Do procesu tvorby dnes již formálně klasických postupů malby, objektu, instalace, performance apod. integruje prvky digitální fotografie, videa a jejich úpravy v počítačových programech, animace 2D, 3D, zabývá se novými disciplinami jako jsou síťové umění (NetArt), procesuální umění, světelné a zvukové umění, angažované a genderové umění, zkoumá pojmy jako Teleprepresence Art, Biotelematic Art, Transgenic Art.

Ateliér poskytuje podmínky a podporu k zakládání školních hudebních a výtvarných skupin, studentské galerijní činnosti a umění ve veřejném prostoru, včetně graffiti a intervencí všeho druhu.