home
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
telefon: 597 092 908

Ateliér volné grafiky
Ateliér obalový a knižní design
Ateliér grafického designu
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Josef Daněk

vyučující
studenti
absolventi
akce
figurální kresba

 

Anotace ateliéru kresby

Kresebný projev tvoří podstatu všeho výtvarného vyjadřování. Je prvním projektem uměleckých děl v malbě, sochařství, architektuře i v uměleckém řemesle, a postupně se nám zjevuje jako autentická disciplína i jako definitivní útvar.

Obsahem výuky ateliéru kresby je osvojení základů kresby a různých kresebných technik, zvládnutí prostorových vztahů a studium klasické kresby podle modelu. Prostřednictvím kresby nalézá posluchač výtvarné koncepce a osvojuje si strukturu tvůrčího procesu. Učí se vnímat kresbu v kontextu času jako způsob výtvarného uvažování s důrazem na samostatný přístup pro vlastní uměleckou tvorbu. Každý má možnost svobodného pohybu, kdy může volně pracovat s fotografií, malířským i trojrozměrným vyjádřením. Mezioborový model nejen rozšiřuje hranice působení ateliéru kresby, ale vyžaduje i zvýšený intelektuální potenciál. Individuální studijní programy vznikají z podnětu posluchačů, respektují jejich osobní dispozice a spolu s pravidelnými konzultacemi přispívají k utváření optimálního výsledku. Do ateliéru jsou průběžně zváni formou přednášek a diskusí další odborníci, teoretici a umělci z výtvarného prostředí. Doplňkem studia jsou pravidelné plenérové praxe a workshopy kresby se speciálním zaměřením. Bakalářské i magisterské studium je zakončeno diplomovou prací.